Česky Slovensky English
| Akční ceny | Zlevněné zboží | Nové produkty | Sortiment | Ceník | Školení | Napište nám |

Slovník pojmů

Hledaný výraz :  Obsahující slovo
Přesná fráze

Vybrat pouze z technologie : hledat v zkratkách
hledat v popisech
hledat všude


Podle Vašeho zadání bylo vybráno celkem 422 záznamů

<< < Záznamy 91 - 105 z 422 > >> Záznamů na stránku

Anglická zkratka : DOD Anglický popis : Dual Opposed Detection
Česká zkratka : Český popis : duální protichůdná detekce
 
Detekční technologie používaná u infradetektorů pohybu v zabezpečovacích systémech. Princip duálního PIR elementu je založen na současném snímání dvou protichůdných paprsků (kladného a záporného) z každého detekovaného směru namísto standardního jednoho paprsku. Tím dochází ke snížení falešných poplachových stavů, neboť reálný podnět vyvolá kladný a následně záporný impuls (nebo naopak), zatímco falešný podnět vytváří impulsy nesymetrické.
 
Používá se v technologiích : EZS

Anglická zkratka : DR Anglický popis : Detector Range
Česká zkratka : Český popis : instalační výška
 
Doporučená instalační výška detektoru. Totéž jako Mounting Height
 
Používá se v technologiích : EZS, EPS

Anglická zkratka : DSA Anglický popis : Detection Smoke Area
Česká zkratka : Český popis : detekovaný prostor požárním detektorem
 
Zaručená velikost detekovaného prostoru požárním detektorem. Maximální kubatury prostoru pro jeden detektor jsou mimo jiné stanoveny normou pro EPS.
 
Používá se v technologiích : EPS

Anglická zkratka : DSP Anglický popis : Digital Signal Processing
Česká zkratka : Český popis : digitální zpracování signálu
 
Digitální zpracování snímaného signálu s možností jeho vyhodnocení a matematického provedení jeho korekcí. Opak ASP. Nejčastěji se toto označení používá ve spojitosti s digitálními kamerami, anebo se zkratkou DSP digitální kamery přímo označují. Analogový videosignál ze snímacího prvku je převeden do digitální formy, zpracován a korigován procesorem a potom převeden zpět do analogové podoby.
 
Používá se v technologiích : EZS, EPS, CCTV, TEL, OZV, STA, LAN

Anglická zkratka : DSR Anglický popis : Detection Smoke Range
Česká zkratka : Český popis : detekovaný prostor požárním detektorem
 
Zaručená velikost detekovaného prostoru požárním detektorem. Maximální kubatury prostoru pro jeden detektor jsou mimo jiné stanoveny normou pro EPS.
 
Používá se v technologiích : EPS

Anglická zkratka : DTE Anglický popis : Data Terminal Equipment
Česká zkratka : Český popis : koncová zařízení
 
Koncové zařízení přenosu dat umístěné u koncového uživatele, které je zdroje nebo cílem přenosu dat (terminály PC). Konkrétní přenos dat je řízen DCE propojeným s DTE.
 
Používá se v technologiích : LAN

Anglická zkratka : DTMF Anglický popis : Dual Tone MultiFrequency
Česká zkratka : Český popis : tónová volba
 
Systém tónové volby v oblasti telefonní komunikace. Jedná se o celosvětový telekomunikační standard, který umožňuje pomocí přesně specifikovaných multifrekvenčních tónových signálů generovaných telekomunikačním zařízením (telefonním aparátem, pobočkovou ústřednou, ?) vytáčet telefonní čísla a posílat další řídící signály po telefonní lince.
 
Používá se v technologiích : TEL

Anglická zkratka : DUAL Anglický popis : DUAL technology
Česká zkratka : Český popis : dvojitá detekční technologie
 
Označení detektoru, který pro detekci využívá současně dvě nebo více různých detekčních technologií. V zabezpečovacích systémech se tento výraz pojí zpravidla s pohybovými detektory, které obsahují PIR technologii ve spojení s MKW (mikrovlnnou) nebo UKV (ultrazvukem). U požárních detektorů se má na mysli většinou kombinace OPTO technologie ve spojení s THE (teplotní) nebo CO (chemickou) detekcí požáru.
 
Používá se v technologiích : EZS, EPS

Anglická zkratka : DVB Anglický popis : Digital Video Broadcasting
Česká zkratka : Český popis : digitální televizní vysílání
 
Digitální vysílání veřejných televizích okruhů. Pro jeden multiplexní kanál je k dispozici datový tok 23Mbit/s, kkterý obsahuje video, zvuk, teletext a EPG. Tento datový tok v plné šíři postačuje maximálně pro 2 až 3 stanice v DVD kvalitě nebo pro více stanic za cenu snížení datového toku čili kvality každé stanice. V ČR však bylo rozhodnuto o přidělení 5 stanic na každý multiplex, tudíž pro každou z nich připadá přibližně 4600kbit/s. Po odečtu dat pro zvuk ve formátu MP2 384kbit/s a teletext, zbývá asi 4000kbit/s pro videosignál. Pokud se však současně vysílají radiové stanice, zbává pro vydeo datový tok ještě menší.
 
Používá se v technologiích : CCTV, STA

Anglická zkratka : DVR Anglický popis : Digital Video Recorder standalone
Česká zkratka : Český popis : videopřehrávač audio/video signálu
 
Videosystém pro digitální záznam a přehrávání audio/video signálu. Totéž jako DR - Digitální Recorder (který je pouze jednokanálový).
V posledním období se tento výraz používá pro označení digitálního StandAlone videosystému používaného v oblasti bezpečnostních kamer, který funguje jako vícekanálový (4, 8, 9 nebo 16 videokanálů) multiplexer s integrovaným záznamem těchto videosignálů na interní případně také externí diskové pole. Moderní systémy již zpravidla nejsou pouze simplexní, ale používají se duplexní, triplexní, pentaplexní i víceplexní zařízení, která dovedou provádět nezávisle na sobě více činností současně - nahrávání, přehrávání, archivaci, beckup, export na USB nebo DVD, přístup po síti LAN a pod. Systém se ovládá na čelním panelu přístroje nebo externí systémovou klávesnicí, případně formou dálkové správy po počítačové síti.
 
Používá se v technologiích : CCTV, STA

Anglická zkratka : DZ Anglický popis : Detection Zones
Česká zkratka : Český popis : detekčních paprsky
 
Počet detekčních paprsků (zón) infradetektoru. Někdy se mylně zaměňuje s počtem zabezpečovacích zón ústředen EZS nebo EPS.
 
Používá se v technologiích : EZS, EPS

Anglická zkratka : E/E Anglický popis : Entry / Exit
Česká zkratka : Český popis : vstup / výstup
 
Obecný vstup / výstup. U přístupových a docházkových systémů můhou být tímto pojmem označeny určité dveře, koridor nebo prostor, který slouží příchod nebo odchd osob případně příjezd nebo odjezd vozidel. V elektrotechnice se tímto pojmem označuje elektronický obvody nebo přímo výstupní svorky těchto obvodů, které slouží pro vstup nebo výstup dat nebo pro vstup nebo výstup ovládacích stavů.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, CCTV, UPS, TEL, OZV, STA, LAN, FVE

Anglická zkratka : EB Anglický popis : Event Buffer
Česká zkratka : Český popis : paměť deníku událostí
 
Vyrovnávací paměť pro uložení záznamu deník událostí systému - totéž jako EM. Záznamy jsou zpravidla spojeny s datumem a přesným časem, kdy k příslušné události došlo. Deník zpravidla zhrnuje veškeré technické a uživatelské události, ke kterým v systému došlo (zapnutí/vypnutí systému, poruchu systému, poplachové a sabotážní stavy, aktivaci komunikačních prvků, poruchy/obnovy napájení, problémy s telefonní linkou a pod.). Zjednodušenou formou deníku událostí je deník poplachových stavů - Alarm Memory.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, SW, CCTV, UPS, TEL, OZV, LAN

Anglická zkratka : ECS Anglický popis : Electronic Control Shutter
Česká zkratka : Český popis : elektronické řízení závěrky
 
Elektronické řízení závěrky v závislosti na intenzitě osvětlení. Totéž jako ELC, ESC, SCS, EI, ES.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : EDGE Anglický popis : Enhanced Data rates for GSM Evolution
Česká zkratka : Český popis : přenosový protokol
 
3.stupeň rychlých přenosů dat v mobilních sítích GSM, především pro přenosy hlasu, dat, obrazu a videa. EDGE používá zcela nové modulační schéma pro přenos dat přenosovou rychlostí do 384kb/s. Technologie EDGE se začala zavádět v Evropě v letech 2002 - 2003. Mezinárodní telekomunikační unie ITU vytváří z tohoto důvodu standard pod oznacenim IMT2000 (International Mobile Telecommunication 2000).
 
Používá se v technologiích : TEL

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29