Česky Slovensky English
| Akční ceny | Zlevněné zboží | Nové produkty | Sortiment | Ceník | Školení | Napište nám |

Slovník pojmů

Hledaný výraz :  Obsahující slovo
Přesná fráze

Vybrat pouze z technologie : hledat v zkratkách
hledat v popisech
hledat všude


Podle Vašeho zadání bylo vybráno celkem 422 záznamů

<< < Záznamy 406 - 420 z 422 > >> Záznamů na stránku

Anglická zkratka : DSS Anglický popis : Digital Slow Shutter
Česká zkratka : Český popis : pomalá digitální závěrka
 
Běžná světelná citlivost barevné kamery se pohybuje okolo 0.3 lux a při nižším osvětlení začíná obraz silně zrnit a ztrácet se, u kamer typu Den/Noc dochází k přepnutí do černobílého módu. Pro zvýšení světelné citlivosti kamer při barevném podání obrazu se používá digitální funkce pomalé žávěrky, která funguje jako matematická integrace světla z více snímků. Pomocí této technologie je možné zajistit kvalitní barevný obraz z kamery při osvětlení scény menší než 0.1 lux. Obdoba SenseUp.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : DDM Anglický popis : Direct Drive Motor
Česká zkratka : Český popis : lineární motor
 
Technologicky nové typy motorů, které se používají pro natáčení a naklápění PTZ kamer. Nevyžadují žádné ozubené převody nebo převodové řemínky. Tělo motoru je fyzicky součástí mechaniky kamery, takže nevznikají žádné vůle a nepřesnosti v nastavení polohy kamery. Nastavení polohy lineárního motoru je prováděno s přesností 0.01°. Mimo to dosáhnout mnohem větší rychlosti pohybu kamery (s ozubeným převodem až 240°/s, s převodovými řemínky až 400°/s, s lineárním motorem až 500°/s). Lineární motor pracuje na stejném principu jako japonské rychlovlaky Šikanzen.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : ESS Anglický popis : Electronic Shutter Speed
Česká zkratka : Český popis : rychlost elektronické závěrky
 
Automatické řízení doby expozice (tzv. elektronické závěrky nebo elektronické clony) v případě příliš vysokého osvětlení snímané scény. Totéž jako AE, EE a AES.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : Anglický popis :
Česká zkratka : HDO Český popis : Hromadné Dálkové Ovládání
 
Hromadné dálkové ovládání je označení pro soubor zařízení sloužících k řízení (spínání) elektrických spotřebičů (elektrotepelných, chladících, zavlažovacích apod.). Hromadné dálkové ovládání je prováděno pomocí vysílačů umístěných v rozvodnách distribučních soustav a přijímačů umístěných u spotřebitelů. Přenos ovládacího signálu je zprostředkován pomocí telegramů přenášených po vedeních distribučních soustav. Jednotlivé typy spotřebičů jsou rozlišeny různými tvary těchto telegramů. HDO je významným prostředkem řízení zatížení z období vysokého odběru do období s nízkým odběrem. Signál HDO je tónový signál přenášený po silnoproudé síti, který slouží pro dálkové ovládání silových elektrospotřebičů. Nejčastěji se využívá pro dálkové přepínání spotřebičů v DTS (dvoutarifová sazba) na tzv. denní/noční proud tím, že je použit dvojitý elektroměr s přijímačem HDO, který přepíná počítadla VT-vysoký tarif a NT-nízký tarif (drahý/levný proud) ve stanovených časech podle konkrétního tarifu. Zároveň jsou pomocí HDO přijímače v době VT vypínány vysokoodběrové spotřebiče přes stykač (např. kotle, akumulační kamna, boilery a pod.).
 
Používá se v technologiích : UPS, FVE

Anglická zkratka : Anglický popis :
Česká zkratka : DTS Český popis : DvouTarifová Sazba
 

V průběhu dne je dodávka elektřiny rozdělena do období vysokého tarifu (VT), kdy je elektrická energie dodávána za vyšší cenu,  a do období nízkého tarifu (NT), který je zpoplatněn nižší sazbou. NT je určen zejména pro elektrické vytápění a akumulační ohřev vody.

 
Používá se v technologiích : UPS, FVE

Anglická zkratka : Anglický popis :
Česká zkratka : Fz Český popis : Fáze
 

Je označení vodiče, který má určité napětí proti zemnícímu nebo nulovému vodiči.

 
Používá se v technologiích : FVE

Anglická zkratka : OV Anglický popis : OverVoltage
Česká zkratka : PeP Český popis : Přepětí
 
Přepětí v síti je každé napětí mezi fází a zemí nebo mezi fázemi, jehož nejvyšší hodnota přesahuje nejvyšší napětí pro zařízení.Přepětí se udává amplitudou přepěťové vlny, nebo činitelem přepětí. Přepětí se podle původu dělí na :
 • vnitřní přepětí, které je vyvolané změnou provozního stavu elektrizační soustavy
 • vnější přepětí neboli atmosférické přepětí, způsobené atmosférickými výboji na venkovních vedeních
 
Používá se v technologiích : FVE

Anglická zkratka : UV Anglický popis : UnderVoltage
Česká zkratka : PdP Český popis : Podpětí
 
Podpětí v síti je každé napětí mezi fází a zemí nebo mezi fázemi navzájem, jehož nejvyšší hodnota je nižší než nominální hodnota napětí pro zařízení. Podpětí je udáváno amplitudou podpěťové vlny a nebo činitelem podpětí. Hodnota podpětí se může uvádět v procentech z nominální hodnoty (Např. 207V je 10% podpětí v soustavě 230V). Ps. Pokud hodnota napětí přesahuje nominální hodnotu, hovoříme o přepětí - viz. PeP.
 
Používá se v technologiích : FVE

Anglická zkratka : Anglický popis : Surge Guard
Česká zkratka : PePO Český popis : Přepěťová Ochrana
 
Je souhrn elektrických prvků, které působí ve chvíli, kdy napětí v elektrické soustavě převyšuje předem dané hodnoty. Nejjednodušší přepěťové ochrany se skládají z jednotlivých součástek, které lze souhrnně označit jako ochranné prvky, tzv. svodiče přepětí.

Obecně se svodiče přepětí se rozdělují se na:

 • ochranná jiskřiště,
 • průrazky,
 • bleskojistky,
 • diaky, triaky, tyristory, zenerovy diody, lavinové diody, supresorové diody,
 • speciální rychlé polovodičové součástky a varistory.
 •  
  Používá se v technologiích : FVE

  Anglická zkratka : Anglický popis : Short Circuit
  Česká zkratka : Český popis : Zkrat
   
  Zkrat je vzájemné vodivé spojení různých fází v daném místě.elektrizační soustavy bez spojení se zemí nebo současně se spojením se zemí. Může se jednat o náhodné nebo úmyslné spojení přes zanedbatelný odpor nebo impedanci dvou nebo více bodů obvodu, které mají při normálním provozu různá napětí.
   
  Používá se v technologiích : FVE

  Anglická zkratka : PVP Anglický popis : Public View Port
  Česká zkratka : Český popis : výstup pro přímé zobrazení
   
  Jedná se o označení analogového kompozitního video výstupu ve formátu PAL nebo NTSC, který je součástí IP kamery. Tento výstup slouží pro přímé zobrazení obrazu kamery na monitoru bez potřeby jejího připojení přes počítačovou síť.To přináší výraznou výhodu například při instalaci nebo seřizování kamery. Označení je chráněnou značkou společnosti IQinVision.
   
  Používá se v technologiích : CCTV

  Anglická zkratka : ABC Anglický popis : Auto Backlight Compensation
  Česká zkratka : Český popis : kompenzace protisvětla
   
  Elektronická kompenzace vlivu silného protisvětla v zorném poli kamery tak, aby detaily ve všech částech obrazu byly pokud možno rozlišitelné. Jedná se o funkci kamer, která při výpočtu jasu snímku eliminuje zdroj silného zadního světla (např. sluneční odraz ve skle, rozsvícené okno nebo pohled z místnosti proti oknu) a celkovým zjasněním snímku umožňí rozlišit detaily i ve tmavých částech obrazu, bohužel za cenu saturace příliš jasných částí snímku. Cílem technologie kompenzace protisvětla je poskytnout takový obraz z kamery, který nabízí nejlepší obrazové podmínky pro sledování v různých prostředích tím, že automaticky přizpůsobuje jas celé snímané obrazové scény tak, aby uživatel získal vždy jasný obraz se zřetelnými detaily i v reletivně tmavých oblastech obrazu. Kompenzace protisvětla úzce souvisí s parametram WDR - široký dynamický rozsah. (totéž jako BLC - Back Light Compensation)
   
  Používá se v technologiích : CCTV

  Anglická zkratka : IRCF Anglický popis : InfraRed Cut Filter
  Česká zkratka : Český popis : odnímatelný IR filtr
   
  Automaticky odnímatelný IR filtr je součástí pokročilých kamer typu Den/Noc. Odnímatelný IR filtr je elektromotoricky zařazen před snímací CCD prvek (čip) při snímání barevného obrazu za deního světla pro zajištění dokonalé reprodukce barev. Dení světlo totiž v sobě obsahuje přirozenou část IR záření. Při snímání tmavé scény v režimu Noc, je filtr automaticky odstraněn pro zajištění vyšší světelné citlivosti kamery a současně z důvodu umožnění umělého přísvitu snímané scény pomocí infrareflektoru, který vydává světlo lidskému oku neviditelné. (Totéž jako ICR)
   
  Používá se v technologiích : CCTV

  Anglická zkratka : CCVE Anglický popis : Closed Circuit Video Equipment
  Česká zkratka : PTV Český popis : zařízení Průmyslové TeleVize
   
  V přímém překladu se jedná o zařízení pro realizaci uzavřených televizních okruhů čili vysílání videosignálu pouze pro omezený okruh uživatelů. V našich zeměpisných šířkách se spíše používá výraz Průmyslová televize. Výraz CCVE je nejčastěji používán ve spojení s technologií Panasonic.
   
  Používá se v technologiích : CCTV

  Anglická zkratka : PHP Anglický popis : Personal Home Page
  Česká zkratka : PHP Český popis : Hypertextový Preprocesor
   
  PHP je skriptovaci programovací jazyk určený především k tvorbě dynamických stránek. Nejčastěji se začleňuje do struktury jazyka HTML, XHTML nebo WML, což lze využít při tvorbě webových aplikací pro široké spektrum použití. PHP skripty jsou prováděny na straně serveru a k uživateli je přenášen až výsledek jejich činnosti. PHP je zazávislý na platformě, takže skripty fungují bez větších úprav na mnoha různých operačních systémech.
   
  Používá se v technologiích : LAN, ELE

  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29