Česky Slovensky English
| Akční ceny | Zlevněné zboží | Nové produkty | Sortiment | Ceník | Školení | Napište nám |

Slovník pojmů

Hledaný výraz :  Obsahující slovo
Přesná fráze

Vybrat pouze z technologie : hledat v zkratkách
hledat v popisech
hledat všude


Podle Vašeho zadání bylo vybráno celkem 422 záznamů

<< < Záznamy 391 - 405 z 422 > >> Záznamů na stránku

Anglická zkratka : SSNR Anglický popis : Samsung Super Noice Reduction
Česká zkratka : Český popis : super redukce šumu
 
Společnost Samsung Techwin přišla s novou, zcela unikátní technologií redukce šumu v obraze vznikajícího při vysokém zesílení videosignálu (AGC) za špatných světelných podmínek. Tento digitální proces analyzuje v kameře sled 128-mi po sobě jdoucích videosnímků tak, aby dokázal odhalit obrazové zrnění a nahradit chybějící obrazovou informaci předlohou získanou z předchozích snímků. Tento jedinečný systém dovede mnohonásobně zlepšit kvalitu obrazu při nízké úrovni osvětlení a odstranit vznikající duchy. Další nespornou předností systému SSNR je značné snížení kapacity úložného místa na diskovém poli DVR zařízení v případě ukládání obrazu. Zejména při použití změnové komprese MPEG může úspora činit až 70% úložného prostoru, při použití komprese JPEG až 40%.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : SUp Anglický popis : Sense Up ( SENSE-UP )
Česká zkratka : Český popis : extrémně vysoká citlivost
 
Běžná světelná citlivost barevné kamery se pohybuje okolo 0.3 lux a při nižším osvětlení začíná obraz silně zrnit a ztrácet se, u kamer typu Den/Noc dochází k přepnutí do černobílého módu. Pro zvýšení světelné citlivosti kamer při barevném podání obrazu vyvinul Samsung Techvin digitální technologii Sense-Up, která funguje jako matematická integrace světla až 256x. Pomocí této technologie je možné zajistit kvalitní barevný obraz z kamery při osvětlení scény s úrovní okolo 0.001 lux. Maximální povolený limit fotonásobení lze na kameře uživatelsky nastavit v hodnotách 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x, 128x a 256x. Další výhodou je, že funkci Sense-Up lze povolit také v režimu Noc s černobílým obrazem. Proto kamery Samsung Techwin dosahují maximální světelnou citlivost 0.000 6 lux i nižší. Obdoba DSS.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : EM-CCD Anglický popis : Electron Multiplying Charget Couple Device
Česká zkratka : Český popis : snímací prvek s elektronovým fotonásobičem
 
Běžná světelná citlivost barevné kamery se pohybuje okolo 0.3 lux a při nižším osvětlení začíná obraz silně zrnit a ztrácet se, u kamer typu Den/Noc dochází k přepnutí do černobílého módu. Pro zvýšení světelné citlivosti kamer při barevném i černobílém podání obrazu vyvinul Samsung Techvin speciální CCD čip s integrovaným elektronovým fotonásobičem, který dokáže zvýšit světelnou citlivost CCD prvku až 100x. Pomocí této technologie je možné zajistit kvalitní barevný obraz z kamery při osvětlení scény s úrovní okolo 0.003 lux a v režimu Noc s černobílým obrazem dokonce citlivost až 0.000 06 lux.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : RAID Anglický popis : Redundant Array of Independent Disks
Česká zkratka : Český popis : vícenásobné pole nezávislých disků
 
Disková pole představují speciální typy diskových řadičů, které zabezpečují koordinovanou práci dvou nebo více HardDisků tak, aby se zvýšil výkon a odolnost vůči možným chybám nebo ztrátě dat. Existuje sedm základních typů diskových polí: RAID0, RAID1, RAID2, RAID3, RAID4, RAID5, RAID6 a celá řada nestatndardních typů jako např. RAID7, RAID0+1, RAID10, RAID0+3, RAID30 a další. V praxi jsou nejvíce rozšířené pouze tři typy - RAID0, RAID1 a RAID5.
 
Používá se v technologiích : SW, CCTV, LAN

Anglická zkratka : RAID0 Anglický popis : Redundant Array of Independent Disks 0
Česká zkratka : Český popis : vícenásobné pole nezávislých disků typ 0
 
Diskové pole typu RAID0 představuje speciální typ diskového řadiče, který zabezpečuje vyšší výkon koordinovaným ukládáním dat na dva a více HardDisků pracujících v režimu řetězení nebo prokládání. Diskové pole se jeví jako jeden velký disk. Pole typu RAID0 neni odolné vůči chybám a ztátě dat. Řetězení představuje postupné ukládání dat na první disk, po jeho zaplnění na druhý, pak na třetí atd. Prokládání je způsob zápisu, při kterém se soubory rozdělí na více malých částí (bloků) a každá část je ukládána střídavě mezi všechny disky. Tento způsob ukládání dat sice urychluje zápis a čtení velmi velkých souborů, v praxi však přináší riziko úplné zráty všech dat při poruše jediného disku, neboť každý soubor je z části uložen na každém z disků.
 
Používá se v technologiích : SW, CCTV, LAN

Anglická zkratka : RAID1 Anglický popis : Redundant Array of Independent Disks 1
Česká zkratka : Český popis : vícenásobné pole nezávislých disků typ 1
 
Diskové pole typu RAID1 představuje speciální typ diskového řadiče, který zajišťuje nejjednodušší cestu ochrany proti ztrátě dat koordinovaným ukládáním dat na dva HardDisky pracující v režimu zrcadlení. Zrcadlení snižuje kapacitu diskového pole na polovinu, ale zajišťuje stoprocentní zálohování dat při poruše jednoho z disků. Zrcadlení tedy představuje paralelní zápis stejných dat na oba dva disky (hlavní i záložní) současně. Při použití dvouřadičové technologie "duplexing" se značně zvyšuje rychlost čtení.
 
Používá se v technologiích : SW, CCTV, LAN

Anglická zkratka : RAID2 Anglický popis : Redundant Array of Independent Disks 2
Česká zkratka : Český popis : vícenásobné pole nezávislých disků typ 2
 
Diskové pole typu RAID2 představuje speciální typ diskového řadiče, který zabezpečuje vyšší výkon a odolnost proti ztrátě dat koordinovaným ukládáním dat na čtyři a více HardDisků pracujících v režimu stripování. Jedná se o složitější variantu pole typu RAID1, kde jsou data zabezpečena pomocí Hamingova kódu. Stripování je prokládané ukládání částí souboru mezi jednotlivé disky tak, aby bylo zajištěno rozložení dat na více discích a současně jejich redundance zrcadlením. Disková kapacita je tedy využitelná pouze na 50%.
 
Používá se v technologiích : SW, CCTV, LAN

Anglická zkratka : RAID3 Anglický popis : Redundant Array of Independent Disks 3
Česká zkratka : Český popis : vícenásobné pole nezávislých disků typ 3
 
Diskové pole typu RAID3 představuje speciální typ diskového řadiče, který zabezpečuje vyšší výkon a odolnost proti ztrátě dat koordinovaným ukládáním dat na tři a více HardDisků (obecně řečeno na N+1 disků). Platí, že data jsou ukládána stripováním po bytech na "N" datových disků a jeden samostatný disk slouží pro ukládání kontrolní parity XOR. Při poruše libovolného datového disku lze data zpětně zrekonstruovat pomocí údajů z paritního disku. Problémovým místem diskového pole RAID3 je právě paritní disk, který je používán nejvíce, čili při jakémkoliv zápisu na jakýkoliv datový disk.
 
Používá se v technologiích : SW, CCTV, LAN

Anglická zkratka : RAID4 Anglický popis : Redundant Array of Independent Disks 4
Česká zkratka : Český popis : vícenásobné pole nezávislých disků typ 4
 
Diskové pole typu RAID4 představuje speciální typ diskového řadiče, který zabezpečuje vyšší výkon a odolnost proti ztrátě dat koordinovaným ukládáním dat na  tři a více HardDisků (obecně řečeno na N+1 disků). Platí, že data jsou ukládána stripováním po blocích na "N" datových disků a jeden samostatný disk slouží pro ukládání kontrolní parity XOR také po blocích. Při poruše libovolného datového disku lze data zpětně zrekonstruovat pomocí údajů z paritního disku. Problémovým místem diskového pole RAID4 je právě paritní disk, který je používán nejvíce, čili při jakémkoliv zápisu na jakýkoliv datový disk.
 
Používá se v technologiích : SW, CCTV, LAN

Anglická zkratka : RAID5 Anglický popis : Redundant Array of Independent Disks 5
Česká zkratka : Český popis : vícenásobné pole nezávislých disků typ 5
 
Diskové pole typu RAID5 představuje speciální typ diskového řadiče, který zabezpečuje vyšší výkon a odolnost proti ztrátě dat koordinovaným ukládáním dat na  tři a více HardDisků (zpravidla 4 disky). Jedná se o vylepšenou variantu RAID4. Platí, že data jednoho souboru jsou ukládaná stripováním po bytech na "N-1" datových disků a na zbývající disk se ukládá kontrolní parita XOR. Při ukládání dalšího souboru se parita ukládá jiný z ostatních disků atd. Výpadek jakéhokoliv disku nezpůsobí ztrátu dat, protože data každého souboru lze zpětně zrekonstruovat pomocí údajů ze zbývajících disků. Tím se odstraňuje přetížení samostatného paritního disku, jak je tomu u RAID3 a RAID4, neboť jsou paritní data ukládána střídavě na jednotlivých discích.
 
Používá se v technologiích : SW, CCTV, LAN

Anglická zkratka : RAID6 Anglický popis : Redundant Array of Independent Disks 6
Česká zkratka : Český popis : vícenásobné pole nezávislých disků typ 6
 
Diskové pole typu RAID6 představuje speciální typ diskového řadiče, který zabezpečuje vyšší výkon a odolnost proti ztrátě dat koordinovaným ukládáním dat na čtyři a více HardDisků (zpravidla 5 disků). Jedná se o vylepšenou variantu RAID5. Platí, že data jednoho souboru jsou ukládaná stripováním po bytech na "N-2" datových disků a na zbývající dva disky se ukládá kontrolní parita XOR, přičemž na každý z nich se vypočítává parita jiným algoritmem. Při ukládání dalšího souboru se parita ukládá jiné dva z ostatních disků atd. Výpadek jakéhokoliv disku nezpůsobí ztrátu dat, protože data každého souboru lze zpětně zrekonstruovat pomocí údajů ze zbývajících disků. Současně se odstraňuje přetížení paritního disku, jak je tomu u RAID3 nebo RAID4. Zápis je však o něco pomalejší než u pole typu RAID5, neboť vzniká zpoždění při výpočtu druhého typu parity.
 
Používá se v technologiích : SW, CCTV, LAN

Anglická zkratka : XWDR Anglický popis : eXtra Wide Dynamic Range
Česká zkratka : Český popis : extraširoký dynamický rozsah
 
Digitální technologie WDR je jakýmsi mnohem dokonalejším provedením funkce BLC. Tento systém pomáhá zobrazení detailních informací z tmavých částí obrazu bez saturace světlejších částí obrazu, která vznká u BLC. Funkce UWDR se neuplatňuje společně pro celou obrazovou plochou, ale individuálně pro každý pixel obrazu. Výsledný barevný obraz je mnohem čistší a jasnější než u BLC. Systém funguje tak, že kombinuje snímek s vysokou rychlostí uzávěrky pro jasné části obrazu se snímkem s pomalejší rychlostí uzávěrky pro tmavší části obrazu. Z těchto primárních dat vytváří konečný složený snímek, který eliminuje příliš přesvětlené části scény a současně zjasňuje příliš tmavé části snímané scény. Efekt kvalitního obrazu je tím větší, čím je přesvětlená scéna menší (například reflektory protijedoucího vozidla). Totéž jako UWDR.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : UWDR Anglický popis : Ultra Wide Dynamic Range
Česká zkratka : Český popis : ultraširoký dynamický rozsah
 
Digitální technologie WDR je jakýmsi mnohem dokonalejším provedením funkce BLC. Tento systém pomáhá zobrazení detailních informací z tmavých částí obrazu bez saturace světlejších částí obrazu, která vznká u BLC. Funkce UWDR se neuplatňuje společně pro celou obrazovou plochou, ale individuálně pro každý pixel obrazu. Výsledný barevný obraz je mnohem čistší a jasnější než u BLC. Systém funguje tak, že kombinuje snímek s vysokou rychlostí uzávěrky pro jasné části obrazu se snímkem s pomalejší rychlostí uzávěrky pro tmavší části obrazu. Z těchto primárních dat vytváří konečný složený snímek, který eliminuje příliš přesvětlené části scény a současně zjasňuje příliš tmavé části snímané scény. Efekt kvalitního obrazu je tím větší, čím je přesvětlená scéna menší (například reflektory protijedoucího vozidla). Totéž jako XWDR.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : VDEC Anglický popis : Vario DECoder
Česká zkratka : Český popis : multiformátový dekoder
 
Zařízení, které slouží pro současné zobrazení více IP kamer na monitoru (obvykle 16 kamer), přičemž data od každé kamery mohou přicházet s jiným kódováním nebo-li s jiným kompresním algoritmem (MPEG2, MPEG4, MJPEG, WAVELET, H.264 ...).
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : H.264 Anglický popis :
Česká zkratka : Český popis : kompresní algoritmus H.264
 
Kompresní algoritmus H.264 je vlastně MPEG4 Part 10.
 
Používá se v technologiích : CCTV

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29