Česky Slovensky English
| Akční ceny | Zlevněné zboží | Nové produkty | Sortiment | Ceník | Školení | Napište nám |

Slovník pojmů

Hledaný výraz :  Obsahující slovo
Přesná fráze

Vybrat pouze z technologie : hledat v zkratkách
hledat v popisech
hledat všude


Podle Vašeho zadání bylo vybráno celkem 422 záznamů

<< < Záznamy 376 - 390 z 422 > >> Záznamů na stránku

Anglická zkratka : Anglický popis :
Česká zkratka : Český popis : úhel záběru
 
Úhel záběru se mění nepřímoúměrně s ohniskovou vzdáleností. Čím se nastaví na varifokálním objektivu větší ohnisková vzdálenost, tím je menší úhel záběru. Úhel záběru se mění také v závislosti na velikosti formátu snímacího prvku. Použijeme-li objektiv pro snímací prvek menšího formátu, zmenší se úhel záběru.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : Anglický popis :
Česká zkratka : Český popis : předsádka objektivu
 
Předsádka je optický prvek, který zpravidla zkracuje ohniskovou vzdálenost objektivu. Při zkrácené ohniskové vzdálenosti se zvětšuje úhel záběru (wide). Předsádka se montuje před objektiv narozídl od telekonvertoru, který se vkládá se mezi tělo kamery a objektiv.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : AP Anglický popis : Access Point
Česká zkratka : Český popis : přístupový bod
 
Místo, ve kterém je možné přistupovat k síti provozovatele. Často se pod tímto pojmem skrývá i technologie použitá pro připojování. V telekomunikacích se používá označení POP.
 
Používá se v technologiích : LAN

Anglická zkratka : ARM/DISARM Anglický popis : ARMed / DISARMed
Česká zkratka : Český popis : zabezpečeno / nezabezpečeno
 
Stav zabezpečovacího zařízení, který označuje, zda je prostor chráněn zapnutým zabezpečovacím systémem či nikoliv. Někteří výrobci zabezpečovacích systémů používají výraz Lock/Unlock (zamčeno/odemčeno).
 
Používá se v technologiích : EZS

Anglická zkratka : ON/OF Anglický popis : switch ON / switch OFF
Česká zkratka : ZAP/VYP Český popis : ZAPnuto / VYPnuto
 
Označení stavu elektrického zařízení. Zapnuto - ON vyjadřuje stav, kdy je elektrické zařízení připojeno k elektrickému zdroji (je napájeno elektrickým proudem) a je tudíž v provozním stavu. Naopak vypnuto - OFF vyjadřuje stav, kdy je elektrické zařízení odpojeno od elektrického zdroje (je bez napájení) takže fungovat nemůže. Někdy se hovoří také o stavu Stand-By, kdy je zařízení připojeno k elektrickému napájení a je v tzv.pohotovostním stavu s minimální spotřebou elektrické energie, ale není zapnuto do plně funkčního stavu ON. 
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, CCTV, UPS, TEL, OZV, STA, LAN, FVE

Anglická zkratka : Anglický popis : Stand By
Česká zkratka : Český popis : připraven
 
Označení stavu elektrického zařízení, kdy je zařízení sice připojeno k elektrickému napájení ale je pouze v tzv.pohotovostním stavu s minimální spotřebou elektrické energie a není zapnuto do plně funkčního stavu ON. Vzhledem k celosvětovému trendu úspory elektrické energie se setkáváme se Stand-By režimem  čím dál častěji u řady elektrických zařízení z oblasti spotřební elektroniky, výpočetní techniky, kopírovacích strojů a pod.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, CCTV, UPS, TEL, OZV, STA, LAN, FVE

Anglická zkratka : PCVR Anglický popis : Personal Computer base Video Recorder
Česká zkratka : Český popis : videopřehrávač audio/video signálu na bázi PC
 
Videosystém pro digitální záznam a přehrávání digitální video signálu (často také audio signálu). Obdoba DVR - Digitální Video Recorder StandAlone.
Tento výraz se používá pro označení digitálního PC base videosystému používaného v oblasti bezpečnostních kamer, který funguje jako vícekanálový (4, 8, 9 nebo 16 videokanálů) multiplexer s integrovaným zaznamem těchto videosignálů na interní případně také externí diskové pole. Moderní systémy zpravidla nejsou pouze simplexní, ale používají se duplexní, triplexní, pentaplexní a víceplexní zařízení, která dovedou provádět nezávisle na sobě více činností současně - nahrávání, přehrávání, archivaci, beckup, export na USB nebo DVD, přístup po síti LAN a pod.
Jak označení naznačuje, jedná se vlastně o průmyslovou verzi počítače pracující s operačním systémem například MS, který je vybaven jednou nebo více video kartami pro vstup několika video případně audio signálů. Systém se ovládá PC myší, PC klávesnicí případně formou dálkové správy po počítačové síti.
 
Používá se v technologiích : CCTV, STA

Anglická zkratka : DBLC Anglický popis : Dynamic Back Light Compensation
Česká zkratka : Český popis : dynamická kompenzace protisvětla
 
Elektronická kompenzace vlivu silného protisvětla v zorném poli kamery s dynamicky řízenou úrovní potlačení bílé podle intenzity protisvětla. Jedná se o funkci kamer, která elektronickou eliminací silného zadního světla v záběru (např. sluneční odraz ve skle, rozsvícené okno nebo pohled z místnosti proti oknu) umožňuje rozlišit detaily i v relativně tmavé části obrazu.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : CAWB Anglický popis : Configure Automatic White Balance
Česká zkratka : Český popis : konfigurovatelné automatické nastavení bílé
 
Automatické vyvážení bílé barvy u barevných kamer v rozsahu parametrů zadaných technikem při programování kamery. Tato funkce umožňuje nastavit barevné vyvážení obrazu podle osvětlení snímané scény kamerou řešené regulací poměru barevných složek ve videosignálu. Obdoba funkcí ATW, AWC, AWB.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : PE Anglický popis : Picture Element
Česká zkratka : Český popis : zobrazovací prvek
 
Zobrazovací prvek tzv. PIXEL je nejmenší část televizního obrazu, který může být zobrazen na základě elektrického signálu v systému. Počet těchto zobrazovacích prvků na jednom zobrazovaném řádku udává rozlišovací schopnost kamery. Například u digitálních fotoaparátů se uvádí rozlišovací schopnosti v počtech miliónů bodů v rámci celého snímacího prvku (megapixel). Totéž jako PIX.
 
Používá se v technologiích : CCTV, STA

Anglická zkratka : WDR Anglický popis : Wide Dynamic Range
Česká zkratka : Český popis : široký dynamický rozsah
 
Digitální technologie WDR je jakýmsi mnohem dokonalejším provedením funkce BLC. Tento systém pomáhá zobrazení detailních informací z tmavých částí obrazu bez saturace světlejších částí obrazu, která vznká u BLC. Funkce WDR se uplatňuje nad celou obrazovou plochou (nikoliv jen v učitých zónách obrazu) a výsledný barevný obraz je mnohem čistší a jasnější než u BLC. Systém funguje tak, že kombinuje snímek s vysokou rychlostí uzávěrky pro jasné části obrazu se snímkem s pomalejší rychlostí uzávěrky pro tmavší části obrazu. Z těchto primárních dat vytváří konečný složený snímek, který eliminuje příliš přesvětlené části scény a současně zjasňuje příliš tmavé části snímané scény.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : ICR Anglický popis : Infrared Cutfilter Removat
Česká zkratka : Český popis : odnímatelný IR filtr
 
Automaticky odnímatelný IR filtr je součástí pokročilých kamer typu Den/Noc. Odnímatelný IR filtr je elektromotoricky zařazen před snímací CCD prvek (čip) při snímání barevného obrazu za deního světla pro zajištění dokonalé reprodukce barev. Dení světlo totiž v sobě obsahuje přirozenou část IR záření. Při snímání tmavé scény v režimu Noc, je filtr automaticky odstraněn pro zajištění vyšší světelné citlivosti kamery a současně z důvodu umožnění umělého přísvitu snímané scény pomocí infrareflektoru, který vydává světlo lidskému oku neviditelné. (Totéž jako IRCF)
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : PZM Anglický popis : Privat Zone Masking
Česká zkratka : Český popis : maskování privátní oblastí
 
V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a v některých dalších specifických případech může být žádoucí, aby byla část obrazu z kamery tzv. vymaskována, čili aby se nezobrazovala. Jedná se například o situace, kdy by mohlo být například při použití městského kamerového systému narušeno soukromí některých osob tím, že by kamery mohly přes okno sedovat obraz uvnitř bytu, v bazénu a pod. V takovém případě se do snímaného obrazu umístí maskovací obrazec (nejčastěji obdélník), který zakryje pohled do okna. Pokud se maskování provádí na kameře, kamera vysílá videosignál, ve kterém chybí část zamaskovaného obrazu a tuto informaci již nelze nikdy získat (používá se zpravidla u SpeedDome kamer). Naproti tomu maskování prováděné až v DVR sice znemožňuje obsluze vidět část obrazu v rámci privátní zóny, ale obraz se nahrává celý a v případě závažných údálostí (např. trestného činu) odehrávající se v privátní oblasti, může správce systému tento obraz z DVR získat.  
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : OSD Anglický popis : On Screen Display
Česká zkratka : Český popis : zobrazení menu na monitoru
 
Zpravidla označuje technickou možnost zařízení (nejčastěji kamery nebo televize), že programovací menu je možné vidět přímo na obrazovce monitoru. V tomto menu je možné se pohybovat pomocí kurzorů (nahoru, dolu, vpravo, vlevo) a nastavovat veškeré nebo většinu funkcí příslušného zařízení. Zejména programování kamer pomocí OSD a tlačítek na tělě kamery je velice rachlé, pohodlné a elegantní.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, SW, CCTV, UPS, TEL, OZV, STA, LAN, FVE

Anglická zkratka : DP Anglický popis : Dual Power
Česká zkratka : Český popis : dvojí napájení
 
Jedná se o výraz používaný zejména u kamerové techniky. Standardně se kamery vyrábějí ve třech napěťových verzích: 12V DC, 24V AC a 230V AC. Někteří výrobci však výrábí kamery s dvojím napájením 12VDC/24VAC, u kterých nezáleží na tom, které z těchto dvou napájení je ke svorkám kamery připojeno.
 
Používá se v technologiích : CCTV

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29