Česky Slovensky English
| Akční ceny | Zlevněné zboží | Nové produkty | Sortiment | Ceník | Školení | Napište nám |

Slovník pojmů

Hledaný výraz :  Obsahující slovo
Přesná fráze

Vybrat pouze z technologie : hledat v zkratkách
hledat v popisech
hledat všude


Podle Vašeho zadání bylo vybráno celkem 422 záznamů

<< < Záznamy 241 - 255 z 422 > >> Záznamů na stránku

Anglická zkratka : PWR Anglický popis : PoWeR supply
Česká zkratka : Český popis : napájecí zdroj
 
Hlavní nebo přídavný (pomocný) zdroj napájení - totéž jako AUX. Často se stejným označením popisují také výstupní svorky zdroje napájení. Ve slaboproudých systémech EZS se používají výhradně 12V stabilizované zdroje se zálohováním pomocí akumulátoru. U systémů EPS se používají 12V nebo 24V zdroje se zálohováním. Přístupové systémy nejčastěji využívají 12V napájení, ale není výjimkou ani 6V nebo 24V. Kamerové systémy používají napájení 12V DC, 24V AC nebo 230V AC. Ozvučovací systémy jsou sice napájeny ze sítě 230V, ale rozvody k reproduktorům mají nejčastěji napětí 100V. Telefonní ústředny, systémy UPS, počítačové sítě a systémy STA jsou zpravidla napájeny ze sítě 230V.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, CCTV, UPS, TEL, OZV, STA, LAN, FVE

Anglická zkratka : QUAD Anglický popis : QUAD
Česká zkratka : Český popis : kvadrátor
 
Kvadrátor je elektronické zařízení, které digitální úpravou dovede komprimovat čtyři plné videosignály na vstupu do jednoho videosignálu na výstupu a to umístěním každého obrazu do jednoho kvadrantu obrazovky monitoru. Málo rozšířené bývají dvojité kvadrátory tzv.dualquad s osmi videovstupy, které kombinují kvadrátor se switchem tak, že přepínají vždy obraz jedné čtveřice kamer a druhé čtveřice kamer.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : QUAD Anglický popis : QUAD zone logic
Česká zkratka : Český popis : čtyřpaprsková detekce
 
Unikátní čtyřpaprsková detekční technologie detekční technologie používaná u infradetektorů pohybu v zabezpečovacích systémech. Princip quadového PIR elementu je založen na současném snímání čtyř vzájemně protichůdných paprsků (kladných a záporných) z každého detekovaného směru. Tím dochází k velmi výraznému snížení falešných poplachových stavů. Technicky se vyrábí dvě technologie: 1. tzv. lineární QUAD, kde jsou všechny 4 paprsky v linii za sebou (A+,B+,A-,B-). Podstatně dokonalejší je horizontálně protisjměrný QUAD s paprky umístěnými v kvadrantech čtverce, který současně zajišťuje PET imunitu detektoru, nebo-li odolnost detektoru na poplachy vzniklé pohybem drobných domácích zvířat. (patentováno firmou OPTEX)
 
Používá se v technologiích : EZS

Anglická zkratka : R/W Anglický popis : Read / Write
Česká zkratka : Č/Z Český popis : Čtení / Zápis
 
Obecně jakékoliv zařízení, které umožňuje čtení a zápis dat.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, SW, CCTV, LAN, FVE

Anglická zkratka : RDD Anglický popis : ReDunDance
Česká zkratka : Český popis : nadbytečnost
 
Vlastnost systému spočívající v zálohování nabytečnými (již se opakujícími) se daty nebo datovými či telekomunikačními kanály. Výsledkem je vyšší spolehlivost, kdy výpadek části dat nebo subsystému datového přenosu nezpůsobí celkovou ztrátu dat nebo ztrátu funkce celého datového systému.
 
Používá se v technologiích : LAN

Anglická zkratka : RFI Anglický popis : Radio Frequency Immunity
Česká zkratka : Český popis : odolnost proti VF vlnám
 
Vyjadřuje odolnost zařízení proti působení vysokofrekvenčních vln.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, CCTV, UPS, TEL, OZV, STA, LAN, FVE

Anglická zkratka : RGB Anglický popis : Red-Green-Blue video signal
Česká zkratka : Český popis : červená-zelená-modrá
 
Barevný model pro přenos analogového videosignálu, jehož barvy nejsou kódovány, ale přenášeny odděleně (červená, zelená, modrá). RGB signál se přenáší pomocí pěti souběžných signálů (vedení), tj. 3 pro barvy a 2 pro synchronizace.
 
Používá se v technologiích : CCTV, STA, FVE

Anglická zkratka : RM Anglický popis : Rack Mount
Česká zkratka : Český popis : pro rozvaděčové skříně
 
Takto jsou označeny komponenty, které mají odpovídající rozměr a jsou uzpůsobeny pro montáž do rozvaděčových skříní tzv racků. Nejrozšířenější rozměr těchto skříní je 19". Pro velké serverovny se používají skříně 21" a pro velmi malé aplikace 10" skříně tzv. SoHo.
 
Používá se v technologiích : EKV, EPS, CCTV, UPS, TEL, OZV, STA, LAN

Anglická zkratka : RNG Anglický popis : detection RaNGe
Česká zkratka : Český popis : dosah detektoru
 
Zaručený dosah detektoru neboli rozsah detekovaného prostoru detektorem zabezpečovacího systému. Totéž jako Detection Area nebo Coverage.
 
Používá se v technologiích : EZS, EPS

Anglická zkratka : RPT Anglický popis : RePeaTer
Česká zkratka : Český popis : opakovač
 
Opakovač dat používaný na datové sběrnici nebo při radiovém přenosu dat k prodloužení dosahu mezi vysílačem a přijímačem. Jedná se vlastně o HUB pouze se dvěma vstupa respektive jedním vstupem a jedním výstupem.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, CCTV, TEL, LAN

Anglická zkratka : RR Anglický popis : Reading Range
Česká zkratka : Český popis : čtecí vzdálenost
 
Čtecí vzdálenost identifikačního média od bezdotykové čtečky. Tato vzálenost je závislá nejen na technologii čtečky (velikosti vysílací a přijímací antény), ale také na pozadí čtečky (zada je na skle, zděné stěně nebo kovovém rámu) a v neposlední řadě také na velikosti vysílací antény uvnitř identifikačního média.
 
Používá se v technologiích : EKV

Anglická zkratka : RS-232 Anglický popis : data bus
Česká zkratka : Český popis : datová sběrnice
 
Datová sběrnice s dosahem až 15 m (9 vodičů ? TX, RX, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD, RI, GND). U velké části zařízení postačují pro komunikaci mezi dvěma zařízeními pouze signály TX,RX a zem GND. Do doby příchodu USB to bylo nejčastěji používané sériové rozhraní u starších typů počítačů.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, CCTV, UPS, TEL, OZV, STA, LAN, FVE

Anglická zkratka : RS-422 Anglický popis : data bus
Česká zkratka : Český popis : datová sběrnice
 
Datová sběrnice s dosahem až 1000 m (2 vodiče ? A, B tzv. proudová smyčka). Provoz na sběrnici je simplexní, to znamená že jedno zařízení na sběrnici obsahuje jak vysílač (vysílá data po sběrnici), ostatní zařízení obsahují přijímače (přijímají data od vysílače). Sběrnice se nesmí větvit a na obou koncích musí být zakončena zakončovacími odpory s hodnotou 100Ohm.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, CCTV, UPS, TEL, OZV, STA, LAN, FVE

Anglická zkratka : RS-485 Anglický popis : data bus
Česká zkratka : Český popis : datová sběrnice
 
Datová sběrnice s dosahem až 1500 m (2 vodiče ? A, B popřípadě další dva vodiče pro napájení). Provoz na sběrnici je duplexní nebo poloduplexní, to znamená že každé zařízení na sběrnici obsahuje jak vysílač (může vysílat data po sběrnici), tak i přijímač (může přijímat data od ostatních zařízení). Sběrnice se nesmí větvit a na obou koncích musí být zakončena zakončovacími odpory s hodnotou 100Ohm.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, CCTV, UPS, TEL, OZV, STA, LAN, FVE

Anglická zkratka : RT Anglický popis : Real-Time clock
Česká zkratka : Český popis : reálný čas
 
Zařízení nebo jednotka, která obsahuje hodinový modul reálně běžícího datumu a času (ať již čítač s oscilačním krystalem nebo RCF modul přijímající hodinový signál z vysílače ve Frankfurtu). Jednotka reálného času je nezbytná všude tam, kde dochází k záznamu událostá nebo dat. Tento modul obsahuje většina zabezpečovacích a požárních ústředen, docházkový systém a na přání také přístupový systém, systém kontroly obchůzek a všechna záznamová zařízení systémů průmyslové televize.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, CCTV, TEL, LAN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29