Czech Slovak English
| Special Offers | Off sale | New Products | Products | Price List | Training | Contact Us |

Glossary

Search phrase :  Contain word
Exact phrase

Select technology : Search in abbreviations
Search in descriptions
Search All


According to your specification has been selected totaly 422 records

Records 1 - 15 from 422 > >> Záznamů na stránku

Anglická zkratka : Anglický popis : concentrator
Česká zkratka : Český popis : koncentrátor
 
Sdružovací nebo přepojovací zařízení, které umožňuje dynamicky sdílet přenosovou kapacitu jednoho nebo několika okruhů většímu počtu koncových zařízení. U zabezpečovacích zařízení se často používá také výraz expander - EXP a někdy také multiplexer - MPX.
 
Používá se v technologiích : EZS, EPS, LAN, FVE

Anglická zkratka : 3GPP Anglický popis : Third Generation Partnership Project
Česká zkratka : Český popis : mobilní síť
 
Digitální GSM mobilní telekomunikační síť 3.G (teprve se ve světě začíná prosazovat).
 
Používá se v technologiích : TEL

Anglická zkratka : A/P Anglický popis : Average/Peak
Česká zkratka : Český popis : průměr/špička
 
Regulační prvek Average/Peak, který bývá součástí objektivů s automaticky řízenou clonou, umožňuje také plynulé nastavení regulace úrovně clony podle špičkové nebo průměrné hodnoty jasu scény. Toto nastavení umožňuje obvodům automatické clony buď preferovat rozlišení v jasových špičkách PEAK (umožní lépe vidět obraz z přesvětlené scény) nebo provádět regulaci clony podle průměru osvětlení celé zabírané scény AVERAGE (umožní lépe rozlišovat detaily ve stínu).
 
Používá se v technologiích : CCTV, FVE

Anglická zkratka : AC Anglický popis : Alternating Current
Česká zkratka : Český popis : střídavé napájení
 
Střídavé napájení je označováno také symbolem ~. Představuje zdroj elektrické energie, kde úroveň výstupního napětí a potažmo proudu má pulsující úroveň bez ohledu na tvar průběhu (sínusový průběh, obdélníkový průběh, pilovitý průběh a jiné).
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, CCTV, UPS, TEL, OZV, STA, LAN, FVE

Anglická zkratka : ACC Anglický popis : ACcess Control system
Česká zkratka : EKV Český popis : Elektronická Kontrola Vstupu
 
Přístupový systém je elektronické zařízení, které provádí kontrolu vstupu jednotlivých osob nebo vjezdu jednotlivých vozidel. Totéž jako ACC, SKV a KVD. Kontrola oprávnění ke vstupu nebo vjezdu se provádí na základě autorizace příslušné osoby či vozidla, buď zadáním uživatelského kódu nebo u přiložením identifikačního média ke čtecímu zařízení. Systém bývá často kombinován také se systémem evidence docházky (dříve tzv. píchací hodiny pro evidenci odpracované doby).
 
Používá se v technologiích : EKV

Anglická zkratka : ACC Anglický popis : ACcess Control system
Česká zkratka : KVD Český popis : Kontrola Vstupu a Docházky
 
Systém, který kombinuje kontrolu přístupu s evidencí docházky osob pro vyhodnocení odpracované doby. Totéž jako ACC, SKV a EKV. Kontrola oprávnění ke vstupu nebo vjezdu se provádí na základě autorizace příslušné osoby či vozidla, buď zadáním uživatelského kódu nebo u přiložením identifikačního média ke čtecímu zařízení.
 
Používá se v technologiích : EKV

Anglická zkratka : ACC Anglický popis : ACcess Control system
Česká zkratka : SKV Český popis : Systém Kontroly Vstupu
 
Přístupový systém je elektronické zařízení, které provádí kontrolu vstupu jednotlivých osob nebo vjezdu jednotlivých vozidel. Totéž jako SKV, EKV a KVD. Kontrola oprávnění ke vstupu nebo vjezdu se provádí na základě autorizace příslušné osoby či vozidla, buď zadáním uživatelského kódu nebo u přiložením identifikačního média ke čtecímu zařízení. Systém bývá často kombinován také se systémem evidence docházky (dříve tzv. píchací hodiny pro evidenci odpracované doby).
 
Používá se v technologiích : EKV

Anglická zkratka : ACU Anglický popis : ACUmulator
Česká zkratka : AKU Český popis : akumulátor
 
Zdroj stejnosměrné elektrické energie určený k její akumulaci procesem nabíjení a pro její následné uvolňování procesem vybíjení. V zabezpečovacích a protipožárních systémech se využívá z bezpečnostních důvodů jako záložní zdroj napájení pro případ výpadku hlavního síťového napájení 230V. V systémech UPS slouží akumulátory jako nedílná součást tohoto zařízení ? pomocí tzv. střídačů se převádí stejnosměrné napětí z akumulátorů na střídavé napětí 230V. Ve shora uvedených systémech se používají olověné bezúdržbové akumulátory s nominálním napětím 12V.
 
Používá se v technologiích : EZS, EKV, EPS, CCTV, UPS, TEL, OZV, STA, LAN, FVE

Anglická zkratka : AE Anglický popis : Automatic Exposure
Česká zkratka : Český popis : automatické řízení expozice
 
Automatické řízení expozice (tzv. elektronické závěrky nebo elektronické clony) v případě příliš vysokého osvětlení. Totéž jako AES, EE. Též se používá zkrácené označení Auto Exposure.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : AES Anglický popis : Automatic Exposure System
Česká zkratka : Český popis : automatické řízení expozice
 
Automatické řízení expozice (tzv. elektronické závěrky nebo elektronické clony) v případě příliš vysokého osvětlení. Totéž jako AE, EE.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : AF Anglický popis : Automatic Focus
Česká zkratka : Český popis : automatické ostření objektivu
 
Automatické ostření objektivu fotoelektrickou cestou vyhodnocením videosignálu nebo na základě měření vzdálenosti objektu (méně častý případ - zpravidla u některých fotoaparátů). Často se používá zkrácený výraz AutoFocus.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : AGC Anglický popis : Automatic Gain Control
Česká zkratka : Český popis : automatické řízení zisku zesilovače
 
Pod tímto pojmem se u kamerových systémů rozumí automatické řízení zisku zesilovače videosignálu. Jedná se o elektronický obvod, který při nízké úrovni osvětlení automaticky nastavuje úroveň zesílení tak, aby na výstupu byla konstantní úroveň videosignálu. Úroveň zesílení se obvykle pohybuje v hodnotách od 10 do 20dB, tj. zesílení v rozmezí 2x až 10x. Pozor, zesílením signálu se sice docílí vyšší citlivosti kamery na světlo, ale současně se zhoršuje odstup S/Š. Podobný efekt má funkce ALC, která ale funguje na jiném principu. U audio systému se tím míní automatická regulace zesílení výkonu audiozesilovače s ohledem na úroveň okolního hluku. Nejčastěji se využívá u autorádií.
 
Používá se v technologiích : CCTV, OZV, FVE

Anglická zkratka : AH/AV Anglický popis : Angle HorizontaI / Angle Vertical
Česká zkratka : HÚ/VÚ Český popis : Horizontální úhel / Vertikální úhel
 
Úhel záběru objektivu se uvádí zpravidla jako horizontální, někteří výrobci však uvádějí také úhel vertikální případně ještě diagonální. (Wide-široký, Normal-běžný, Tele-úzký).
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : AI Anglický popis : Automatic Iris
Česká zkratka : Český popis : automaticky řízená clona objektivu
 
Automatické řízení clony objektivu. Zajišťuje kompenzaci změn úrovní osvětlení scény a tím i výstupního signálu kamery. U objektivu s automatickou clonou je clona automaticky otvírána a přivírána na základě úrovně osvětlení snímané scény. Zejména pro venkovní aplikace, kde může úroveň osvětlení dosahovat i 100 000 lux a více, je automatické řízení clony velmi žádoucí. Řízení clony může být typu DC, DD (direct) respektive VC, VD (video). Často se používá zkrácený název AutoIris.
 
Používá se v technologiích : CCTV

Anglická zkratka : ALC Anglický popis : Automatic Level Control
Česká zkratka : Český popis : automatické řízení úrovně
 
Automatické řízení citlivosti kamery při různých úrovních osvětlení. U objektivů s automaticky řízenou clonou AI udržuje regulační prvek ALC jmenovitou úroveň videosignálu na výstupu kamery v širokém rozsahu osvětlení scény až do 100000 lux. Většinou umožňuje také plynulé nastavení regulace úrovně podle špičkové nebo průměrné hodnoty jasu scény AVERAGE-PEAK. Podobný efekt má funkce AGC, která ale funguje na jiném principu.
 
Používá se v technologiích : CCTV

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

Current Sales